Jedną z najważniejszych organizacji działających w okresie międzywojennym był Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Nie uważano go za organizację młodzieżową jednak wśród członków szczególnie w latach dwudziestych młodzi ludzie stanowili większość.

Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” zostało założone 7 lutego 1867 r. przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór “Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 r.

Głównymi formami aktywności członków Sokoła były ćwiczenia fizyczne, szczególnie gimnastyczne, zawody sportowe, kursy przysposobienia wojskowego. Nie zapominano o działaniach oświatowych i kulturalnych. Był także czas na przedstawienia teatralne i zabawy taneczne.

Gniazdo rakoniewickiego Sokoła powstało kilka dni przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. W dniu 22 grudnia 1918 roku przyjechał do Rakoniewic ppor. Stanisław Siuda, by stworzyć oddziały powstańcze. Wprawdzie 26 listopada 1918 roku powstała już Straż Ludowa na polecenie ks. Alfonsa Graszyńskiego (proboszcz z Gościeszyna), ale była ona pod ścisłą kuratelą władz pruskich, które jeszcze w tym czasie znajdowały się na naszym terenie. Dlatego Stefan Jasiński niewiele mógł zrobić w tej sytuacji politycznej. Do restauracji Wawrzyna Leśniczaka w Rynku przyszli chętni, by wstąpić do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zapisało się 72 członków, którzy wybrali spośród siebie Zarząd. Prezesem został Stefan Jasiński, naczelnikiem ppor. Siuda, a sekretarzem wybrano Franciszka Brzozowskiego.

Kiedy wybuchło Powstanie Wielkopolskie w dniu 27 grudnia 1918 roku wielu członków Towarzystwa bierze udział wraz z ppor. Siudą w walkach powstańczych. Po zwycięstwie powstania Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” podjęło działalność sportową.